Arbeidsongeschiktheid

​Werknemers, werklozen, zelfstandigen en mijnwerkers die door een ziekte of een ongeval (geen beroepsziekte of arbeidsongeval) niet meer kunnen werken, kunnen recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
 

Uitleg over de verschillende uitkeringsregelingen 

 

 

Formulieren die de werkgever moet invullen

Kan een van uw werknemers niet werken door ziekte, een ongeval?

Als werkgever moet u zijn/haar ziekenfonds sociale gegevens bezorgen. Dat gebeurt
elektronisch via de Aangifte Sociale Risico's (ASR) van de sector uitkeringen of via papieren formulieren: inlichtingenblad, getuigschrift van arbeidshervatting of werkloosheid. Overzicht van de formulieren voor arbeidsongeschiktheid en moederschap.

Onze statistieken over uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid

In onze rubriek statistieken van de uitkeringen vindt u onder andere gegevens met over uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid en voor invaliditeit.

We voorzien vanaf nu ook de statistieken omtrent de langdurige arbeidsongeschiktheid ten gevolge van burn-out of depressie

 

Recent gewijzigde pagina’s  Recent gewijzigde pagina’s

 

Contacten

 

Laatst aangepast op 06 mei 2021