Als arts zorg op afstand aanrekenen via het derdebetalerssysteem tijdens de COVID-19-crisis

Tijdens deze crisisperiode is het mogelijk voor artsen om verstrekkingen op afstand uit te voeren. Hoe kan u als arts in deze situatie deze verstrekkingen aanrekenen via het derdebetalerssyteem?


Over welke verstrekkingen op afstand gaat het?

In het kader van de COVID-19-crisis werden de volgende verstrekkingen (codes) ingevoerd voor artsen

 • 101872 (Advies met het oog op de eventuele dringende doorverwijzing van een patiënt naar een mobiel 2a-team of de psychiatrische spoeddienst)
 • 101894 (Zitting van minstens 30 minuten, zonder fysieke aanwezigheid, met het oog op een psychiatrische diagnose of een psychotherapeutische behandeling)
 • 101916 (Zitting van minstens 45 minuten, zonder fysieke aanwezigheid, voor de voortzetting van een psychotherapeutische behandeling die was opgestart vóór 14 maart 2020)
 • 101931 (Zitting van minstens 60 minuten voor mediatietherapie voor een kind of jongere minder dan 18 jaar met de deelname van een of meerdere volwassenen die instaan voor de opvoeding en de dagelijkse begeleiding van de patiënt, zonder fysieke aanwezigheid)
 • 101953 (Overleg zonder fysieke aanwezigheid tussen de arts en de psycholoog of orthopedagoog over de ambulante behandeling van een patiënt jonger dan 18 jaar)
 • 101975 (Zitting van minstens 120 minuten voor een diepgaande en individuele psychiatrische evaluatie (met het oog op diagnose of follow-up) van een kind of adolescent jonger dan 18 jaar, zonder fysieke aanwezigheid, op voorschrift van de behandelende arts, waarbij een dossier en verslag worden opgesteld)
 • 101791 (Zitting van minstens 45 minuten, zonder fysieke aanwezigheid, voor de follow-up van kinderen, adolescenten of jongvolwassenen jonger dan 23 jaar met neurologische ontwikkelingsstoornissen (autismespectrumstoornis, aandachtsstoornis / hyperactiviteit) of verstandelijke beperking die gepaard gaan met ernstige gedragsstoornissen)

Derdebetalersregeling: altijd sterk aangeraden. Verplicht in sommige gevallen

Voor de hierboven beschreven verstrekkingen op afstand:

 • voor alle patiënten raden we het gebruik van derdebetalersregeling ten stelligste aan aangezien de patiënt niet fysiek aanwezig is en er geen remgeld verschuldigd is. De patiënt betaalt dus niets (de verzekering voor geneeskundige verzorging betaalt het volledige bedrag).
 • is de toepassing van de derdebetalersregeling verplicht voor huisartsen bij patiënten met een voorkeursregeling.

Elektronische facturatie van verstrekkingen op afstand bij derdebetalersregeling

In geval van elektronische facturatie via eFact dient u geen reden te vermelden waarom u de derdebetalersregeling toepast.

Toepassing derdebetalersregeling van de verstrekkingen op afstand op papier

Maakt u voor de voormelde verstrekkingen geen gebruik van eFact, dan volgt u de volgende werkwijze.

U dient niet te vermelden waarom u de derdebetalersregeling toepast en zendt de getuigschriften voor verstrekte hulp naar het uniek adres per verzekeringsinstelling:

U voegt een overzicht toe, gedateerd en ondertekend, dat ten minste de volgende gegevens bevat, opgenomen op het model verzamelstaat derdebetalersregeling COVID 19:

 • het aantal bijgevoegde getuigschriften voor verstrekte hulp
 • uw RIZIV-nummer
 • uw naam, voornaam en uw adres
 • eventueel uw KBO-nummer
 • het bankrekeningnummer waarop de storting dient te worden uitgevoerd

Op het getuigschrift voor verstrekte hulp vermeldt u het INSZ nummer van de patiënt alsook, in de mate van het mogelijke, het nummer van het ziekenfonds waarbij de patiënt is aangesloten.

Om het voormelde ziekenfondsnummer te achterhalen, kan u gebruik maken van de portaalsite van MyCarenet.

De verzekeringsinstelling aanvaardt voor deze verstrekkingen de toepassing van de derdebetalersregeling op basis van de verzamelstaat derdebetalersregeling COVID 19 die u voegt bij de getuigschriften voor verstrekte hulp.

De getuigschriften voor verstrekte hulp kunnen meerdere keren per maand bij de verzekeringsinstellingen worden ingediend.

Deze uitvoeringsmodaliteit van de derdebetalersregeling is van toepassing op nationaal niveau. Andere akkoorden (lokaal, regionaal,…) zijn niet mogelijk.

Uw andere verstrekkingen aanrekenen via het derdebetalerssyteem.

Voor andere verstrekkingen blijven de gebruikelijke regels in verband met de derdebetalersregeling in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging van toepassing.

Vragen?

 

 

Laatst aangepast op 27 september 2022