Uw financiële gegevens aan ons meedelen

Bent u zorgverlener? Dan hebt u mogelijk recht op vergoedingen van ons. Deel ons dus zeker uw financiële gegevens mee en eventuele wijzigingen daaraan. Doe dat bij voorkeur via de webtoepassing ProGezondheid.


Waarom uw financiële gegevens meedelen?

Als (tand)arts, apotheker-bioloog, kinesitherapeut, verpleegkundige hebt u mogelijk recht op financiële vergoedingen van ons. Wij hebben dus een aantal financiële gegevens van u nodig:

 • om u de vergoedingen te kunnen betalen
 • om de fiscale fiches voor die vergoedingen correct te kunnen opmaken.

Welke financiële gegevens meedelen?

Deel ons voor elk type vergoeding waarop u recht hebt de volgende gegevens mee:

 • het rekeningnummer waarop wij de vergoeding moeten betalen
 • de datum vanaf wanneer wij dat rekeningnummer mogen gebruiken
 • de fiscale bestemmeling van de vergoeding, zodat wij de fiscale fiches voor de vergoedingen correct kunnen opmaken.

Belangrijk! Als u recht hebt op verschillende vergoedingen, dan hoeven de gegevens niet voor alle vergoedingen dezelfde te zijn. Voorbeeld: Als arts mag u uw accrediteringsforfait laten betalen op een welbepaald rekeningnummer en uw beschikbaarheidshonoraria op een ander rekeningnummer.

Wanneer uw financiële gegevens meedelen?

Deel ons uw financiële gegevens mee of wijzig ze telkens als dat nodig is. U hoeft uw gegevens dus niet voor elk inkomstenjaar opnieuw mee te delen.

Let op! De fiscale bestemmeling van de uitgevoerde betalingen kunt u maar wijzigen tot en met 31 mei van het jaar dat volgt op een bepaald inkomstenjaar. Vanaf 1 juni van een jaar kunt u de gegevens over het voorgaande inkomstenjaar dus enkel nog raadplegen, maar niet meer wijzigen.

Voorbeeld: Voor het inkomstenjaar 2016 kunt u de fiscale bestemmeling maar wijzigen tot en met 31 mei 2017.

Hoe uw financiële gegevens meedelen?

U kunt (wijzigingen aan) uw financiële gegevens op 2 manieren aan ons meedelen:

 1. Bij voorkeur via de webtoepassing ProGezondheid.
  U kunt ProGezondheid ook gebruiken om:
 1. Als u de webtoepassing niet kunt gebruiken, vul dan het  ‘Formulier om uw financiële gegevens voor RIZIV-vergoedingen mee te delen’ in en stuur het met een kopie van uw identiteitskaart via een aangetekende brief naar:
  Dienst Geneeskundige verzorging RIZIV
  Directie KLAVVIDT-IDZ (+ vermelding van uw beroepsgroep)
  Galileilaan 5/01
  1210 Brussel.

Enkel voor artsen: gegevens voor vergoedingen globaal medisch dossier of zorgtrajecten

Als arts hebt u mogelijk recht op vergoedingen in het kader van het globaal medisch dossier of de zorgtrajecten. De verzekeringsinstellingen betalen u die vergoedingen en wij beheren de gegevens over de fiscale bestemmeling.

Belangrijk! Deel uw financiële gegevens mee aan de juiste instanties:

 • (Wijzigingen aan) het rekeningnummer waarop u de vergoedingen wilt ontvangen deelt u mee aan de verzekeringsinstellingen. Contacteer de verzekeringsinstellingen voor meer informatie hierover.

Let op!

 • Als u de webtoepassing ProGezondheid gebruikt, dan kan u de gegevens over de fiscale bestemmeling van die vergoedingen niet meedelen via de module “Financiële gegevens”.  U moet de module “Fiscale gegevens – VI” kiezen, die speciaal hiervoor bestemd is.
 •  Begin juni sturen wij de gegevens over de fiscale bestemmeling door naar de verzekeringsinstellingen. Op basis daarvan maken zij hun fiscale fiches op. Deel uw gegevens dus uiterlijk mee op 31 mei van het jaar dat volgt op een bepaald inkomstenjaar. Voorbeeld: Voor het inkomstenjaar 2016 kunt u de gegevens maar meedelen tot en met 31 mei 2017.

Contacten

 

Laatst aangepast op 19 april 2023