De partners van het RIZIV

De verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (GVU) is gebaseerd op het overlegprincipe, wat betekent dat de partners onderhandelen over de verschillende aspecten van die verzekering.

De partners van het RIZIV

Het RIZIV heeft meerdere partners.  De ziekenfondsen, de werkgeversorganisaties en vakbonden en de zorgverleners zijn vertegenwoordigd in de verscheidene comités die bij het RIZIV zijn ingesteld: zij spelen een belangrijke rol bij het beheer en de uitvoering van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (GVU-verzekering).

De ziekenfondsen

De ziekenfondsen vergoeden de geneeskundige verstrekkingen en kennen de uitkeringen toe.  Zij nemen ook actief deel aan de besprekingen in de verschillende comités van het RIZIV om de regels met betrekking tot die verstrekkingen vast te leggen of aan te passen.  Zij zijn ook vertegenwoordigd in de beheerscomités die de financiële middelen van de verzekering bespreken om bijvoorbeeld de tarieven van de geneeskundige verstrekkingen aan te passen.

De zorgverleners

De eerste taak van de zorgverleners in het kader van de GVU-verzekering bestaat erin om hun patiënten te behandelen volgens de vastgelegde regels zodat die patiënten de vergoeding van de ziekenfondsen ontvangen.  Die taak is belangrijk; daarom zijn zij ook via hun organisaties in de verschillende comités van het RIZIV vertegenwoordigd.  Samen met de ziekenfondsen en de andere partners bespreken zij de aanpassingen van de reglementering met betrekking tot de toekenning van de verstrekkingen en de verdeling van de financiële middelen.

De werkgeversorganisaties en vakbonden

De GVU-verzekering wordt voor 75% gefinancierd door de socialezekerheidsbijdragen.  Die bijdragen worden betaald door de werkgevers, de zelfstandigen en de loontrekkenden.  Die verschillende partijen zijn vertegenwoordigd in de beheerscomités van het RIZIV die de toekenning en de verdeling van die financiële middelen bespreken.

Voorbeeld van het overleg

Regelmatig wordt op het RIZIV via de vertegenwoordigers van de zorgverleners en de ziekenfondsen een akkoord gesloten tussen de artsen en de ziekenfondsen.  Als de arts dat akkoord aanvaardt, is hij "geconventioneerd", wat wil zeggen dat hij de tarieven die in de overeenkomst (conventie) zijn bepaald, moet respecteren.

Contacten

Laatst aangepast op 28 oktober 2014