Biosimilaire geneesmiddelen: incentive voor het voorschrijven van biosimilaire geneesmiddelen buiten het ziekenhuis

De incentive voor het voorschrijven van biosimilars is een tijdelijke premie die we toekennen aan geaccrediteerde artsen die een bepaalde hoeveelheid biosimilaire anti-TNF geneesmiddelen (etanercept, adalimumab) voorschrijven in 2019. We vergoeden hiermee de bijkomende inspanningen die artsen leveren op vlak van communicatie, informatie en opvolging van hun patiënten.

Welke zijn de betrokken artsen?

Enkel artsen-specialisten werkzaam als reumatoloog, gastro-enteroloog, dermatoloog, arts-specialist in de inwendige geneeskunde, pediater of oftalmoloog kunnen  in aanmerking komen voor deze maatregel.

Deze specialisatie blijkt

 • ofwel uit hun  RIZIV-nummer
 • of uit een statuut van bijzondere bekwaamheid

Wat zijn de voorwaarden en het bedrag van de premie?

Voor de premie gelden 3 voorwaarden:

 • de arts is geaccrediteerd
 • in de periode 1 januari 2019 - 31 december 2019 bedraagt het aantal gefactureerde voorschriften voor biosimilaire anti-TNF geneesmiddelen (etanercept, adalimumab) (berekend in DDD) per voorschrijver minstens 5 % van het totaal aantal gefactureerde voorschriften van de som van de originele biologische geneesmiddelen en de overeenstemmende biosimilaire geneesmiddelen (zelfde ATC5 niveau)
 • minstens 160 DDD aan biosimilaire geneesmiddelen werd gefactureerd.

Voor de berekening van het percentage voorschriften voor biosimilaire geneesmiddelen houden we enkel rekening met biosimilaire geneesmiddelen waarvan de vergoedingsbasis bij de opname op de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten ministens 10 % lager ligt dan de originele biologische geneesmiddel (referentiespecialiteit).

Hierbij gelden de volgende regels:

 • Als het een eerste biosimilair geneesmiddel betreft, moet het op het moment van zijn inschrijving op de lijst 10% goedkoper zijn dan de referentiespecialiteit.
 • Als het een tweede of derde, ... biosimilair geneesmiddel betreft:
  • als de “biocliff” maatregel nog niet is toegepast, is het ijkpunt de prijs van het referentiegeneesmiddel op het moment van inschrijving op de lijst van het eerste biosimilair geneesmiddel
  • als de “biocliff” maatregel reeds werd toegepast,  is het ijkpunt het theoretisch prijsniveau dat wordt bekomen door de “biocliff” maatregel toe te passen op de prijs van het referentiegeneesmiddel op het moment van de inschrijving op de lijst van het eerste biosimilar biosimilair geneesmiddel.

Concreet gaat het over de volgende biosimilaire geneesmiddelen:

 • etanercept: BENEPALI (referentiegeneesmiddel: ENBREL)
 • adalimumab: AMGEVITA, HULIO, HYRIMOZ, IMRALDI  (referentiegeneesmiddel: HUMIRA)

Het bedrag van de premie zal afhankelijk zijn van het percentage van het aantal gefactureerde voorschriften voor biosimilaire geneesmiddelen (berekend in DDD) voor de betrokken klassen en zal ofwel 750 EUR, of 1.000 EUR of 1.500 EUR bedragen naargelang het percentage van de voorgeschreven biosimilars in het totaal van het aantal gefactureerde voorschriften voor de betrokken klassen 5%, 10% of 20 % bereikt.

Wanneer en hoe zullen we de premie uitbetalen?

We zullen in de loop van de maand augustus 2020 berekenen wie recht heeft op de premie 2019.
Daarna zullen we alle in aanmerking komende artsen contacteren en hen de mogelijkheid bieden om via ProGezondheid hun gegevens te raadplegen en de betaling te bevestigen.

Op welk rekeningnummer zullen wij betalen?

U zal via ProGezondheid kunnen aanduiden op welk rekeningnummer wij de premie moeten storten. Als wij uw rekeningnummer al kennen voor een andere premie en u dit rekeningnummer wilt gebruiken, dan zal u dat rekeningnummer niet opnieuw moeten registreren.

Wat is de aanleiding van deze incentive?

Deze incentive wordt voorzien in uitvoering van het Nationaal akkoord artsen ziekenfondsen van 19 december 2017.

Het is één van de acties om het voorschrijven van biosimilaire geneesmiddelen verder te ondersteunen.

Meer informatie

 

Laatst aangepast op 30 augustus 2023