Het interfederaal plan Geïntegreerde zorg

Geïntegreerde zorg is een benadering voor patiënten die baat hebben bij de hulp van verschillende zorg- en hulpverleners. De patiënt staat centraal en heeft de mogelijkheid om de controle zelf in handen te nemen. Een multidisciplinair netwerk ondersteunt hem daarbij.

We werken momenteel aan een nieuw interfederaal plan Geïntegreerde Zorg. Het plan moet de motor worden van een transitie die zowel door de diverse bevoegde overheden als het brede zorg- en welzijnslandschap breed gedragen wordt.


Een interfederaal plan Geïntegreerde zorg als gangmaker voor verdere hervorming

De manier waarop we zorg organiseren en aanbieden is in evolutie: objectieven zoals zorgintegratie, transversale samenwerking, zorgcontinuïteit, patiëntgericht worden nu over de hele wereld ruim gedragen. Daarom werken we een interfederaal plan Geïntegreerde Zorg. Het plan moet de motor worden van een transitie die zowel door de diverse bevoegde overheden als het brede zorg- en welzijnslandschap breed gedragen wordt.

Interfederaal betekent dat dit plan wordt opgesteld in nauw overleg en met betrokkenheid van de deelstaten. We houden ook rekening met de gerealiseerde en lopende initiatieven o.a. de zorgraden in Vlaanderen, de ontwikkeling van een geïntegreerd sociaal gezondheidsplan en de territorialisering in vijf zones in Brussel, de ‘Assises de prémière ligne’ in Wallonië en de plannen in Ostbelgien om naar het voorbeeld van Gesundenes Kinzigtal in Duitsland een data gedreven aanpak van geïntegreerde zorg tot stand te brengen.

Verder bouwen op ervaringen uit het terrein

Voor de opmaak van het interfederaal plan gebruiken we de ervaringen op het terrein. In een tweede fase, zullen we in de lopende projecten en contexten snel ideeën kunnen uittesten. Minimaal denken we hierbij aan 3 grote, reeds bestaande project

  • de 12 pilootprojecten voor geïntegreerde zorg voor chronisch zieken die werden opgezet voor:
    • het uittesten van de ontwikkeling en implementatie van geïntegreerde zorg voor chronische patiënten
    • een cultuurverandering waarbij professionele actoren en patiënten anders gaan samenwerken om te komen tot een efficiënter zorgaanbod afgestemd op de noden van de patiënt en met oog op de verbetering van de levenskwaliteit waarbij de patiënt centraal staat en de controle over het eigen zorgtraject zelf kan in handen nemen;
  • de 19 ZP3 projecten voor ouderen, waarbij we de autonomie en zelfredzaamheid van zorgafhankelijke ouderen zo goed mogelijk ondersteunen via gerichte interventies;
  • de 32 projecten in kader van de overeenkomst psychologische zorg in de eerstelijn tussen RIZIV en netwerken geestelijke gezondheid

Naast deze projectgroepen kijken we ook naar andere interessante contexten, projecten en ervaringen. Waar nodig en wenselijk creëren we zo nodig extra experimenteerruimte, zogeheten proeftuinen, om concepten of ideeën uit te testen.

Hoe werken we de geïntegreerde zorg de komende jaren uit?

In juni 2022 werd een externe consulting partner geselecteerd: We Care. De scope van hun opdracht is tweeledig:

  • het opstellen van het Interfederaal Plan Geïntegreerde Zorg;
  • ondersteuning op het terrein van de hogervermelde 3 types van projecten (PGZ, P3 en GGZ-netwerken).

Voor deze opdracht werken het RIZIV en de FOD Volksgezondheid, de bevoegde minister en We Care nauw samen. De opdracht loopt over een periode van 30 maanden.

Contact

Indien u nog vragen heeft over het project of in het algemeen over geïntegreerde zorg, aarzel dan niet uw vragen te sturen naar integratedcare@health.fgov.be.

 

 

Laatst aangepast op 19 december 2022