sIMPL: database van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

status
Vergrendeld

sIMPL: database van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

sIMPL is een database van de implantaten en invasieve medische hulpmiddelen (IMH) die vergoedbaar zijn door de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging). Gekoppeld aan een zoekmotor, laat de database toe om de lijstnummers van de verstrekkingen en hun omschrijvingen te combineren met de vergoedingsbasis, de vergoedingscategorie, de vergoedingsvoorwaarden, enz. U kunt zoeken aan de hand van de lijst van de verstrekkingen of de nominatieve lijst van de implantaten.


Gebruikte noties in sIMPL

De gebruikte noties in de database zijn uitgelegd in het koninklijk besluit van 25 juni 2014. Voorbeelden: categorie, vergoedingsbasis, vergoeding, veiligheidsmarge, plafondprijs, maximumprijs, zone van identificatiecode, zone van notificatiecode, Qermid-register.

Welke gegevens vindt u in sIMPL?

De database sIMPL bevat onder meer:

 • het verstrekkingsnummer, ambulant of gehospitaliseerd (de verstrekkingen gebonden aan een beperkte klinische toepassing inbegrepen)
 • de omschrijving van de verstrekking
 • de details van de nominatieve lijst van de implantaten:
  • identificatiecode
  • naam verdeler
  • naam van het hulpmiddel
  • referentie van het hulpmiddel
  • vergoeding
  • prijs inclusief BTW
  • supplement patiënt
  • afleveringsmarge
  • geldigheidsduur
  • informatie over de aanpassingen (toevoeging, schrapping, enz.)
  • vergoedingsvoorwaarden: referentie
  • details van de vergoedingsvoorwaarden
  • categorie
  • vergoedingsbasis
  • nominatieve lijst
  • vergoeding
  • veiligheidsmarge
  • plafondprijs
  • maximumprijs
  • persoonlijk aandeel (deel van de kost dat ten laste van de patiënt is)
  • zone van identificatiecode
  • zone van notificatiecode
  • Qermid-register
  • formulier (Word)
  • Interpretatieregels.

Welke gegevens vindt u niet in sIMPL?

De database sIMPL bevat niet:

Meewerken aan de verbetering van het programma sIMPL

Deel ons uw opmerkingen en uw suggesties voor verbetering mee. Bijvoorbeeld betreffende de gebruiksfaciliteit, de voorgestelde functionaliteiten, de lay-out, enz.: implant@riziv.fgov.be

Meer informatie

Contacten

Laatst aangepast op 02 mei 2022