De vergoedingen die wij betalen aan zorgverleners

Bent u zorgverlener? Dan hebt u mogelijk recht op vergoedingen van ons. Via de webtoepassing ProGezondheid krijgt u een overzicht van de betaalde vergoedingen.

 

Vergoedingen voor artsen

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan hebt u als huisarts recht op:

Let op!  We betalen geen:

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan hebt u als arts-specialist recht op:

Vergoedingen voor tandartsen

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan hebt u als tandarts recht op:

Vergoedingen voor apothekers

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan hebt u als apotheker recht op het ‘sociaal statuut’.

Vergoedingen voor apothekers-biologen

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan hebt u als apotheker-bioloog recht op:

Vergoedingen voor kinesitherapeuten

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan hebt u als kinesitherapeut recht op:

Vergoedingen voor verpleegkundigen

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan hebt u als verpleegkundige recht op:

Vergoedingen voor logopedisten

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan hebt u als logopedist recht op het ‘sociaal statuut’.

Vergoedingen voor vroedvrouwen

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan hebt u als vroedvrouw recht op een telematicapremie.

Een overzicht krijgen van de betaalde vergoedingen

U kunt een overzicht krijgen van de betaalde vergoedingen via de webtoepassing ProGezondheid > Mijn Services > Betalingsoverzicht

U kunt ProGezondheid ook gebruiken om andere gegevens online te beheren, bv. om:

Contacten

 

Laatst aangepast op 23 februari 2023